Usun katalog instalacyjny !!! / Delete installation directory !!!
Pliki instalacyjne nadal znajduja sie na serwerze w katalogu "install". / Installation files still placed on server in "install" directory.
Kontakt / Contact: kontakt@seokatalogi.pl